Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy Åsby Hotell
För oss är det viktigt att våra kunder och leverantörer får information om hur vi hanterar deras uppgifter ochlagrar data. Vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt enligt den nya GDPR lagen som träder i kraft 25 maj 2018. Detta gör vi för att skydda våra kunder och leverantörers personuppgifter och rättigheter. Vi värnar om deras integritet och trygghet.

Vilken typ av data vi samlar in
Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Det kan även vara information om vilka tjänster du har köpt av oss och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hur vi samlar in data
Vi samlar in och behandlar data som:
• Du lämnar själv när du blir kund eller leverantör hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du bokar logi, konferens, middag eller en aktivitet, kontaktar oss för att få information, offert eller prenumererar på nyhetsbrev.
• Skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms och epost.
• Vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners.
• Samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
• Helt eller delvis beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till
Tillhandahållande av tjänster. Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att kunna kontakta dig via telefon eller e-post i samband med levererad tjänst innan din ankomst till oss och efter din vistelse för utvärdering. Även tillförsäkra att vi har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter och för att hantera klagomål och reklamationer. Samt för att kunna genomföra marknadsundersökningar.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Hur länge vi sparar data

Kunddata sparas så länge du är kund eller leverantör hos oss och därefter som längst 24 månader. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kommer ej att lämna ut eller sälja din data till någon annan underleverantör eller andra bolag. Vi är dock skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Dina rättigheter

Brukshotellet i Hallstahammar AB org. 556803-9209, Skantzgatan 7, 734 22 Hallstahammar är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att de behandlas korrekt och enligt lag.

Du har rätt att skriva till Åsby Hotell och få veta vilka uppgifter som finns om dig utan kostnad och kan närsomhelst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta Åsby Hotell på info@asbyhotel.se eller per brev på ovan adress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Organisation och ansvar
Brukshotellet i Hallstahammar AB har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.